Skip to content

Privacyverklaring Helastiek

Privacyverklaring Helastiek

Op Helastiek.nl maken we gebruik van enkele diensten en andere methodes om data te verzamelen

Deze data verzamelen wij om helastiek.nl te kunnen optimaliseren en bezoekers van helastiek.nl een zo goed mogelijke ervaring met helastiek.nl te kunnen bieden.

In dit privacy beleid willen wij jou, als bezoeker van de website, zo goed mogelijk informeren over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat je op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helastiek verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Contactformulier:

  • Voor -en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Het e-mailbericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Helastiek verwerkt je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • De levering van onze diensten.
  • Verzenden van factuur, offertes en andere documenten.
  • Verzenden van productie-informatie.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Helastiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.